1/30/2012

Zaprojektuj korytarz IAT

Zaprojektuj nowy korytarz IAT!
Weź udział w konkursie i zmień wygląd korytarza 
Instytutu Architektury Tekstyliów.

Zgłoś swój projekt do 1.03.2012 i wygraj 500 zł 
oraz nagrody rzeczowe!


regulamin konkursu:

Konkurs dla studentów wzornictwa na projekt ‘rewitalizacji’ korytarza Instytutu Architektury Tekstyliów
Z uwagi na zbliżający się remont korytarza chcemy zadbać o to aby stał się on wizytówką Instytutu, miejscem przyjaznym studentom i pracownikom, inspirującym i pobudzającym do kreatywnych działań, spotkań i rozmów. Niewielki budżet uniemożliwia całkowitą metamorfozę miejsca, jednak ograniczenia jakie on nakłada mogą być punktem wyjścia do niekonwencjonalnych rozwiązań. Myślenie w duchu eco-designu, recyclingu a także technik jak szablon, decoupage czy ‘yarn-bombing’ jest jak najbardziej mile widziane.

Części składowe projektu konkursowego:
- wizualizacja nowej kolorystyki ścian i kolumn (materiał na podłodze pozostaje bez zmian:   parkiet będzie cyklinowany)
- zaprojektowanie miejsca na galerię ścienną prac studentów/plakatów/prezentacji, itp. wraz z rozmieszczeniem oświetlenia
- zaprojektowanie formy  i usytuowania tablic lub ‘słupów’ informacyjnych
- zaprojektowanie strefy wypoczynku dla studentów w korytarzu przy Sali Plastycznej (będzie ona zagospodarowana przez Koło Naukowe Designer)
- propozycja umeblowania korytarza (ławki, krzesła, pufy, stoliki, półki, wieszaki) – z użyciem materiałów/sprzętów z odzysku lub mebli, które można wykonać czy też rewitalizować z wykorzystaniem zaplecza technicznego Instytutu
- opcjonalnie: projekt informacji na drzwiach/numerów sal.

Kryteria oceny:
- estetyka i funkcjonalność (np. kolorystyka ścian musi uwzględniać charakter oświetlenia korytarza i słaby dostęp światła dziennego)
- ekonomia i ekologia środków
- oryginalność projektu
-spójność wszystkich jego elementów i dostosowanie do charakteru miejsca
-możliwość realizacji.

Regulamin:
W konkursie mogą brać udział studenci wszystkich lat kierunku Wzornictwo.
Dopuszczane są zgłoszenia indywidualne, ale zachęcamy do pracy w grupach projektowych, najlepiej studentów z różnych specjalizacji.
Projekt należy złożyć w formie wydruków na A4 z ewentualnym tekstem wyjaśniającym koncepcję i zapisu plików graficznych i tekstowych na płycie CD. Wszystkie materiały muszą być podpisane logo (widniejącym też na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej nazwiska  i dane kontaktowe autorów).
Zwycięski projekt lub projekty zostaną zrealizowane w całości lub we fragmentach podczas planowanego remontu korytarza podczas wakacji.
Autorzy zwycięskiego projektu otrzymają nagrodę Dyrektora Instytutu w wysokości 500 zł oraz nagrody rzeczowe w postaci blejtramów.

Termin składania projektów: 01. 03. 2012 r. do godz. 12.00 do dr Katarzyny Zimnej w pok. 217 lub w sekretariacie Instytutu

Jury: Pedagodzy Instytutu

Ogłoszenie wyników: 11.03.2011 r.

kontakt: dr Katarzyna Zimna katarzyna.zimna@p.lodz.pl1/19/2012

Strona internetowa Instytutu Architektury Tekstyliów

Przygotuj w grupie projekt nowej strony internetowej dla Instytutu Architektury Tekstyliów i nadaj nowy wizerunek wzornictwu. Projekty należy oddać do 28 lutego 2012 roku, do biura projektu Wzornictwa.